Czym jest kwota wolna od podatku?

Kiedy podatki Cię nie dotyczą?

Rok do roku każda osoba bądź przedsiębiorca uzyskujący przychody musi rozliczyć się z fiskusem. Przepisy regulują bowiem, że od każdego uzyskanego przychodu odprowadzić musimy podatek dochodowy, który trafia do Skarbu Państwa. Jego wielkość zależy od uzyskanych w roku przychodów, można go również uniknąć i skorzystać z przywileju tzw. kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku

Osoby, które zarabiają mniej bądź dokładnie tyle ile wynosi kwota wolna od podatku, nie są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że taka osoba zwolniona jest z obowiązku składania zeznania rocznego. Uprawnionymi do skorzystania z tej ulgi są osoby rozliczające się na deklaracja PIT-37 oraz PIT-36. Te pierwsze to najpopularniejsza forma rozliczenia, uwzględniająca głównie osoby zatrudnione na umowie o pracę oraz druga dla tych z dodatkowymi dochodami w formie np. umowy o dzieło. Ważne jest by uzyskane przychody opodatkowane były podatkiem w skali podatkowej. Osoby rozliczające się z przychodów opodatkowanych liniowo (PIT-36), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) oraz ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo uniknięcia opłaty podatku nie da się osiągnąć uzyskując dochody zwolnione z opodatkowania oraz rozliczane ryczałtowo, których kwota należności w umowie nie przekracza 200 zł.

Jak wyliczyć kwotę wolną od podatku?

Ustalenie czy należy nam się skorzystanie z kwoty wolnej od podatku rozpoczyna się w momencie wypełniania zeznania rocznego. Ustalamy wtedy swój roczny przychód, a potem po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, obliczamy nasz roczny dochód. Od uzyskanego w ten sposób dochodu odejmujemy przysługujące nam ulgi, a następnie zaokrąglamy uzyskaną kwotę do pełnych złotych i obliczamy podatek należny. Wartość zaokrąglonej kwoty pokazuje do jakiej stawki podatkowej należymy i pozwala ustalić wysokość kwoty obniżającej podatek.

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe, a tym samym kwota wolna od podatku zależą od wysokości uzyskanych przychodów. Co do zasady im mniejszy dochód tym wyższa kwota obniżająca podatek. W 2019 roku kwotę graniczna wynosi 85 528 zł. Osoby, które w przeciągu roku uzyskały przychód poniżej tej kwoty zapłacą podatek 18%, zaś przedsiębiorcy uzyskujący przychody wyższe zobowiązani są do obliczenia 32% podatku od nadwyżki z tej kwoty. Kwota obniżająca podatek w 2019 roku mieści się w następujących wysokościach:

– 1440 zł w sytuacji, gdy roczny dochód nie przekracza 8 000 zł;

– od 1440 zł do 556,02 zł w sytuacji, gdy roczny dochód mieści się w granicach od 8 000 – 13 000 zł;

– 556,02, gdy podstawa obliczenia podatku jest większa niż 13 000 zł, ale mniejsza od 85 528 zł;

– od 556,02 do 0 zł, w sytuacji, gdy dochód jest wyższy niż 85 528 zł i mniejszy od 127 000 zł.

Warto wspomnieć, że ustalona obecnie kwota wolna od podatku utrzymywała się na jednakowym poziomie wynoszącym 3 091,00 zł nieprzerwanie od 2009 roku. Ostatnie 8 lata to okres ciągłego wzrostu tej kwoty, w 2017 r – 6 600 zł do teraz czyli 2019 roku do wysokości 8 000 zł. Kwota wolna sprawia, że wszyscy rozliczający się z fiskusem zapłacą mniejsze podatki. Jednak główną funkcją tego rozwiązania jest zabezpieczenie osób zarabiających mniej.

Kwota wolna od podatku, a wspólne rozliczenie

Fiskus umożliwia osobom będących w związkach małżeńskich rozliczanie wspólne. Jest ono najbardziej korzystne w przypadku rodzin, w których źródłem utrzymania jest tylko jedna osoba. Wiąże się to z obniżeniem podstawy opodatkowania i łatwiejszym uzyskaniu kwoty wolnej od podatku. Dla przykładu, w rodzinie, w której jeden z małżonków zarabia 100 000 rocznie, a drugi jest bezrobotny, kwota rozkłada się na dwie osoby. W taki sposób każdemu z nich przysługuje odliczenie w kwocie 556,02 zł, co pozwala zaoszczędzić 1112,04 zł.